Home  > 

Gezin-Leerlingzorg

Leerlingzorg

Integrale aanpak binnen zorg en onderwijs

Leerlingzorg van het centrum jeugd en gezin wordt ingeschakeld wanneer er zowel thuis als op school vragen zijn over de ontwikkeling van een kind.

CJG-leerlingenzorg begeleidt scholen om te komen tot een passende aanpak binnen het onderwijs. Daarbij is de inbreng van ouders heel belangrijk. Als de ondersteuning van het kind thuis en op school goed is afgestemd, versterkt dit de ontwikkeling van het kind. Om deze afstemming te bereiken, werkt CJG-leerlingenzorg samen met ouders, school en de jeugdprofessional of jeugdverpleegkundige.

De jeugdprofessionals en jeugdverpleegkundigen zijn contactpersonen voor scholen en ouders. Leerlingzorg wordt ingeschakeld door de jeugdprofessional of jeugdverpleegkundige. Zowel ouders als school kunnen hierom vragen.

Meer informatie:

T  0800 681 681 6
E  info@cjgmoerdijk.nl
@ www.cjgmoerdijk.nl