Gezin  >  Nieuws

Gezin-Nieuws Moerdijk

Nieuws

Spacer

Opening CJG in kindcentrum De Neerhof

dinsdag 1 september 2015

Vanaf 1 september opent de nieuwe CJG locatie in kindcentrum De Neerhof zijn deuren!

U kunt hier terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast zit het consultatiebureau in deze CJG locatie. Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur is er open spreekuur. U kunt binnenlopen met allerlei vragen.

Het adres van Kindcentrum De Neerhof is Bloedkoraal 1.

Spacer

Nieuw seizoen SuperWoman!

donderdag 20 augustus 2015

Op maandag 7 september start er een nieuw seizoen SuperWoman!

Spacer

Het CJG Moerdijk feliciteert 12 meiden met hun oppasdiploma!

maandag 27 april 2015

De 12 meiden hebben hun oppasdiploma gehaald bij het jongerenwerk in de Gemeente Moerdijk.
Bent u opzoek naar een leuke oppas? Mail naar info@hangout-fijnaart.nl

Spacer

Project 'gezinsmaatjes' zoekt vrijwilligers!

vrijdag 20 maart 2015

Aan opvoeding van kinderen worden hoge eisen gesteld. Ouders worden in de huidige samenleving geconfronteerd met steeds groeiende verwachtingen en wensen ten aanzien van hun kinderen.
Hierdoor ontstaat steeds vaker de behoefte aan extra aandacht en persoonlijke ondersteuning.
Het project ‘Gezinsmaatjes´ richt zich op deze behoefte in de gemeente Moerdijk. De ondersteuning wordt geboden door geselecteerde en getrainde vrijwilligers....

Spacer

Workshop weerbaarheid voor 7 t/m 9 jaar

donderdag 5 maart 2015

Op zaterdag 11 april organiseert Sterk en Steaving een workshop weerbaarheid voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. Thema’s die centraal staan zijn: meer zelfvertrouwen, assertiever worden, rustig blijven in moeilijke situaties en grenzen herkennen en stellen. We hebben een mooi plekje gevonden in Klundert, waar we zelfs bij mooi weer naar buiten kunnen om de training voort te zetten in de prachtige omgeving. De kinderen worden de hele middag begeleid door trainers Arno en Chantal.

De workshop is van 14.30 tot 17.00 uur, in gymzaal Spido in Klundert (adres volgt spoedig), bij een een minimum van acht deelnemers. De kosten bedragen 50,- per kind. Ouders kunnen de kinderen tot 2 april aanmelden via info@sterkenstevig.nl. Ook voor vragen kun je op dit mailadres terecht.

Happy Hours voor Happy ouders

dinsdag 3 maart 2015

Het jaar 2014 is net achter de rug en wat een jaar is het geweest. Een jaar waarin de jeugd flink moest wennen aan de nieuwe alcoholwet; op straat, in de horeca, in winkels en vast ook thuis.

Happy Ouders heeft gedurende 5 jaar veel aandacht aan veilig uitgaan besteed. In die tijd zijn er honderden ouders geweest die het uitgaan van jeugdige stappers van dichtbij konden meemaken. Men kon vragen stellen en met elkaar ervaringen delen. Ook hebben deze ouders kunnen zien hoe verschillende partijen betrokken zijn bij het veilig uitgaan van hun kinderen. Dit jaar pakken wij het onderwerp veilig uitgaan weer op en nodigen we u uit om te komen kijken.

Spacer

Uitnodiging ouderavond stichting grASS

maandag 17 november 2014

Over de rol van het CJG vanaf januari 2015 in gemeente Moerdijk.

Wat verwacht jij of zou je willen weten van het CJG?

Kom meedenken en praten!

 

Maandag 24 november van 20.30 tot 22.30 uur

Basisschool De Boemerang

De Meeren 1, Zevenbergen

Kosten € 1.50 voor koffie/thee

Spacer

Wat gaat er veranderen aan zorg voor de jeugd?

vrijdag 10 oktober 2014

Tot 2015 ligt de zorg voor jeugd bij de provincie, het Rijk en de zorgverzekeraars. Na 1 januari 2015 worden gemeenten (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Daardoor is er meer samenhang in het aanbod van zorg en wordt de zorg dichtbij de jongeren georganiseerd. 

FF relaxen

maandag 15 september 2014

Leren ontspannen voor tieners in de regio.

 

 

 

Het CJG Moerdijk is niet verantwoordelijk voor inhoud of vorm van cursussen/workshops door derden welke geadverteerd zijn op deze nieuwspagina.

Think Before You Drink maakt film voor ouders

maandag 15 september 2014

Familie Groendijk worstelt met NIX18

Think Before You Drink ontwikkelde een film speciaal voor ouders van jongeren.

 

Uit recent onderzoek van Het Trimbos-instituut en de Universiteit van Utrecht blijkt dat kinderen op jonge leeftijd steeds minder alcohol drinken. Hetzelfde onderzoek concludeert echter ook dat alcoholgebruik onder de doelgroep 16-jarigen nauwelijks minder is geworden.

Veel ouders worstelen met hun pubers over opvoeden en regels bij roken en alcohol. Het is niet eenvoudig, maar wel degelijk mogelijk! Think Before You Drink ontwikkelde een realistische en humoristische film over NIX18. De film (ca. 14 min) is m.i.v. 10 september beschikbaar op het Youtube-kanaal van Think Before You Drink: http://youtu.be/Oghh0fm_HVk

 

Toename van afkeur ouders ‘alcoholgebruik onder de 18 jaar’

Cijfers werkgebied GGD Hart voor Brabant

In 2008 had 10% van de kinderen van 8 t/m 11 jaar wel eens alcohol gedronken, in 2013 is dit gedaald naar 5%. In 2008 was 12% van de ouders van mening dat kinderen onder de 16 jaar mogen drinken. In 2013 is dit gedaald naar 4%. In 2008 vond 29% van de ouders dat kinderen pas vanaf 18 jaar alcohol mogen drinken, in 2013 is dit percentage gestegen naar 56%. 

 

Cijfers werkgebied GGD West-Brabant

In 2008 had 9% van de kinderen van 8 t/m 11 jaar wel eens alcohol gedronken, in 2013 is dit gedaald naar 3%. In 2008 vond 30% van de ouders dat kinderen pas vanaf 18 jaar alcohol mogen drinken, in 2013 is dit percentage gestegen naar 42%. 

 

Realistische film  

Acteurs van Helder Theater spelen een realistische gezinssituatie na. Martijn van 15 jaar vindt dat hij mag drinken omdat vrienden dat ook mogen. Wat denken zijn ouders? En hoe gaan zijn ouders zelf om met alcohol? Wat vindt zijn jongere zusje Maaike hiervan? De film is een spiegel voor ouders en pubers. We laten herkenbare situaties zien en ouders tips hoe ze het gesprek met hun puberzoon of -dochter kunnen voeren over NIX18. Ouders en pubers kunnen de film samen of zelfstandig kijken. De film is ook inzetbaar voor informatiebijeenkomsten op scholen e/o (sport)verenigingen, centra jeugd en gezin, bibliotheken, etc.

 

 

 

 

Think before you drink

In ditregionale alcoholmatigingsproject zetten, 19 gemeenten in Brabant Noord, 18 gemeenten in West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, netwerk verslavingszorg Novadic-Kentron, Helder Theater, politie en vele andere regionale partijen zich gezamenlijk in om jongeren bewust(er) te maken van de schadelijke gevolgen van alcohol en hen weerbaarder te maken. Daarnaast richt het project zich op het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Doelstellingen: géén alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar en vanaf 18 jaar met mate.