Home  > 

Rots en Water

Rots en Water

Wat is Rots & Water?
Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen.

De training Rots & Water bestaat uit 10 sessies van een uur onder begeleiding van een gediplomeerde Rots & Water begeleider. De groepjes bestaan uit maximaal 8 kinderen.

In de training is er veel aandacht voor;

  • Het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen
  • Het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden
  • Sociale en communicatieve vaardigheden

Door de sportieve opdrachten leren de kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en de Water houding. De Rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te leren om te gaan met ondermeer pesterijen en groepsdruk. De rots staat voor in jezelf, je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf.

Bij de waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Samen met coach leert de waterhouding de kinderen om open te staan voor de mening van andere kinderen, ouder(s), leerkrachten e.d. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

Wat gaan we doen?
Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren. De actie zal afgewisseld worden door kringgesprekken en reflectie.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Concentratie en focus
  • Sterk staan, zelfverzekerdheid
  • Lichaamstaal,wat straal ik uit en hoe doe ik dat
  • De rots & waterhouding
  • Hoe ga je om met groepsdruk en pestgedrag
  • Grenzen


Het Centrum jeugd en gezin biedt Rots & Water voor meiden vanaf 13 jaar, en voor jongens en meiden van 10 tot 14 jaar.