Home  > 

opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Als je er zelf even niet meer aan uit komt

Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Het CJG Moerdijk kan je helpen als je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien.

Maak je je zorgen over de kinderen of zou je wel eens willen weten hoe anderen iets aanpakken? Het centrum jeugd en gezin Moerdijk geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. Iedereen met vragen over bijvoorbeeld eten, groeien, verlegenheid, agressie, drugs, drukke kinderen, seksualiteit, zwangerschap, echtscheiding of puberteit kan bij het CJG terecht.

Het team van het centrum jeugd en gezin bestaat uit professionals met verschillende deskundigheid en ervaring. Afhankelijk van je vraag wordt er gekeken welke expertise of ervaring het best aansluit om samen met jou antwoord te vinden op je hulpvraag. De ondersteuning vindt plaats op een plaats waar jij dat prettig vindt.

Meer informatie:

T  0800 681 681 6
E  info@cjgmoerdijk.nl
@ www.cjgmoerdijk.nl