Piep zei de muis

Piep zei de muis is een club voor kinderen van 4-8 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in omgeving te maken hebben met spanning of stress.

Informatie voor verwijzers en ouders

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een ouder die ziek is, een scheiding, veel spanningen, ruzie of geweld. Kinderen kunnen hierdoor in de verdrukking komen. Ze worden stil, uiten zich moeilijk, of zijn juist verdrietig en boos.

“ Als ik maar lief ben, dan wordt mijn moeder wel weer beter”

Leren dat problemen niet door hen komen
PIEP zei de Muis is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar die een extra steuntje kunnen gebruiken. Kinderen kunnen moeilijk omgaan met stress in hun omgeving. Ze overzien niet wat er aan de hand is. Werkelijkheid en fantasie lopen door elkaar en ze betrekken de problemen op zichzelf. Bij PIEP merken kinderen dat ze niet de enige zijn waar het thuis anders gaat.
De club is voor kinderen in bijvoorbeeld de volgende situaties:
een ouder die ernstig ziek of depressief is
ouders die gaan scheiden
veel ruzie of geweld
er overlijdt iemand
een broertje of zusje dat ernstig ziek is of Autisme of ADHD heeft

Wat doen we bij PIEP?

Bij de ‘Piep zei de Muis’ club merken kinderen dat zij niet de enige zijn waar het thuis misschien iets anders toegaat. De kinderen leren op een speelse manier in 15 bijeenkomsten:
• dat zij geen schuld hebben aan hetgeen er om hen heen gebeurt
• hun eigen gevoelens herkennen en ermee om gaan
• vaardigheden om makkelijker met de thuissituatie om te gaan

We werken daarnaast met een schatkist, waaraan we iedere week een schat toevoegen. Zoals een poppetje voor als het kind verdrietig is, een steen als het kind kracht nodig heeft en een toverstokje om de wereld om zich heen te veranderen. De piep-groep wordt begeleid door Toos en Aafke.

De ‘Piep zei de muis’ club is een plek waar kinderen plezier hebben, vriendjes maken en even iets helemaal voor zichzelf hebben. De meeste kinderen kunnen dan ook niet wachten en tellende nachtjes af tot de volgende club!

Steun voor het gezin

Tijdens de 5 ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de club doen en waarom.
Zo kunnen ouders ook met hun kind over de club praten en uw kind laten weten dat ze hem of haar steunen.
Verder bespreken we zaken waar ouders tegenaan lopen bij de opvoeding van hun kind. Samen zoeken we dan naar oplossingen.
Daarnaast praten we met de ouders over aandacht voor je kind, ook als je overbelast bent. Ouders kunnen altijd met hun vragen bij ons terecht. Aan het einde van de PIEP-groep is er een eindgesprek met de ouders en kunnen we samen kijken naar hoe het in de groep gegaan is.

Wanneer is de groep?

Het programma bestaat uit 15 bijeenkomsten van anderhalf uur voor de kinderen en 5 bijeenkomsten van anderhalf uur voor de ouders.
Er doen maximaal 10 kinderen per groep mee. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek, in de vorm van een huisbezoek, met (een van) de ouders en het kind plaats. De groep is na school van 16.00 uur tot 17.30 uur en vindt plaats in Zevenbergen.

Kosten

De cursus is alleen bedoeld voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk, Voor hen is het gratis.

Hoe kun je je aanmelden voor de groep?
Er kan aangemeld worden bij Toos en Aafke. Nadat je aangemeld bent neemt een van hen contact met je op voor het maken van een kennismakingsgesprek bij jou thuis. Zij werken bij GGZ WNB (Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant) en het Centrum Jeugd en Gezin.

Voor vragen, informatie en aanmelden:
Toos de Moor
Telefoon: 06-15041637
Email: t.moor@ggdwestbrabant.nl

Aafke Bakx
Medewerker Jeugdpreventie
Telefoon: 06-12989502
E-mail: a.bakx@ggzwnb.nl

Vergelijk hulpaanbod